Jak rezerwować

 

1. Wybór oferty

 

Wybierz ofertę korzystając z wyszukiwarki zamieszczonej na stronie głównej portalu, wybierając z menu tematycznego lub z banerów tematycznych.

 

Korzystając z wyszukiwarki można dokładnie określić interesujące nas parametry wyjazdu, czyli: kraj, termin wyjazdu, ilość dni, rodzaj transportu, przedział cenowy, wyżywienie, kategorię hotelu itp.

 

Po kliknięciu „szukaj” wyświetli się lista dostępnych ofert w/g zaznaczonych kryteriów. Wybieramy ofertę, która nam najbardziej odpowiada

 

2. Rezerwacja wycieczki

 

Po dokonaniu wyboru oferty dokonaj wstępnej rezerwacji poprzez kliknięcie „rezerwuj” lub telefonicznie pod nr 44 646 87 13. Formularz zgłoszeniowy dostarcza niezbędne informacje do przygotowania umowy, nie oznacza to jednak gwarancji wyjazdu (nie jest to zawarcie umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego) oraz nie obliguje jeszcze do ponoszenia kosztów.

 

3. Podpisanie umowy

 

Po weryfikacji miejsc i ceny kontaktujemy się z Państwem e-mailem lub telefonicznie i przesyłamy do Państwa gotową umowę-zgłoszenie oraz warunki uczestnictwa.

 

Po zapoznaniu się z dokumentami i zaakceptowaniu warunków uczestnictwa prosimy o odesłanie podpisanej umowy i warunków uczestnictwa e-mailem na adres biuro@juventurpiotrkow.pl  lub faxem na nr 44 646 87 13 lub 44 646 87 14

Prosimy również dokonać wpłaty za imprezę bezpośrednio w biurze:

 

 

Juventur Piotrków Trybunalski Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 103, 97-300 Piotrków Trybunalski

 

lub na nasze konto

 

Konto: Bank Pekao S.A. I o/Piotrków Trybunalski

11 1240 3116 1111 0010 0582 2600

oraz przesłać potwierdzenie przelewu e-mailem lub faxem.

 

Potwierdzenie wpłaty jest równoznaczne z zakończenie procesu rezerwacji i dokonaniem sprzedaży. Prosimy o przestrzeganie ustalonych z doradcą terminów płatności co gwarantuje utrzymanie wstępnie zarezerwowanych miejsc.

Nowe zasady dotyczące polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

 

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies.

 

Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 

  • realizacji usług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

 

Komu możemy przekazać dane?

 

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

 

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

 

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.